۳۵۲۳
دانشجویان گروه آموزشی سافت آی آر
۴
دوره های آموزش داده شده
۵۶
بررسی ها
۲۸۸
دنبال کنندگان گروه آموزشی سافت آی آر
softir
  • رضا مرادی
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • بدون نام بدون نام
  • هوشنگ بخنیاری
  • محمد فراهانی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های گروه آموزشی سافت آی آر

برنامه نویسی اندروید و طراحی سایت
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر