logo campain
۲۳۹۵
دانشجویان ویده‌آل
۱۶
آموزش های ارائه شده
۴۵۲
بررسی ها
۱۴۰
دنبال کنندگان ویده‌آل
videall.org
  • امیرمحمد شیاسی
  • مجید مهاجری
  • سید محمد علوی
  • زهرا قمشیانی
  • کاربر سایت
  • زهرا کرامت
  • علی فرخنده
  • همه دنبال کننده ها
  • ویده‌آل (Videall)

  • اینستاگرام
معتبرترین دوره‌های آموزشی بین‌المللی را با زبان فارسی ببینید

درباره ویده‌آل (Videall) : ما یک استارت آپ آموزشی هستیم. ویده آل ترکیب دو واژه ویدئو + ایده آل است. ما در ویده آل بهترین ویدئوهای آموزشی روز جهان را در موضوعات مختلف جمع آوری کرده و به زبان فارسی زیرنویس و دوبله می کنیم.

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط ویده‌آل را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر