logo campain

مهندس نرم افزار

توضیحات "ساخت بروشور با مجموعه آفیس (publisher)" :

ورد و پاورپوینت ابزار مناسب ساخت بروشور نیست، در این آموزش با استفاده از پابلیشر از مجموعه آفیس خیلی موثر تر بروشور خود را بسازیم-با دانلود رایگان آموزش

خیلی ها بروشور را با ابزار مختلفی از مجموع آفیس مانند ورد یا پاورپینت می سازند ولی مجموعه آفیس، برنامه ای به نام پابلیشر (publisher) دارد که برای ساخت بروشور مناسب است.


"ساخت بروشور با مجموعه آفیس (publisher)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید