فیلم آموزش کاربرد ساختار Used to در زبان انگلیسی

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "فیلم آموزش کاربرد ساختار Used to در زبان انگلیسی" :

در این آموزش ویدیویی کوتاه و رایگان کاربرد ساختار Used to در زبان انگلیسی را می آموزید. مدرس: اشکان حامدیان

خیلی ها به اشتباه این ساختار را به معنای عادت داشتن می شناسند درصورتی که دونوع عادت داریم 

۱. کارهایی که جزو عادت های روزانه ما شدند یا درحال یا درگذشته

۲. عادتی که مفهوم اشتیاق و عادت یا معتاد بودن در انجام کاری را می رساند یعنی لحن تاکیدی بیشتری دارد.

مثلا من می گویم عادت داشتم قبلا چایی بنوشم یعنی چایی نوشیدن جزو کارها و عادت روزانم بوده

یه زمانی هست میگم عادت داشتم معتاد چایی نوشیدن بودم قبلا ( منظور این است عادت و اشتیاق به چایی نوشیدن داشته ام) که این حالت با ساختاری متفاوت بیان می شود.

بنابراین در زبان انگلیسی باید مفاهیم را بیاموزیم نه اینکه آنها راحفط کنیم.

"فیلم آموزش کاربرد ساختار Used to در زبان انگلیسی" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید