logo campain

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "آموزش Have To و Has To در مکالمه زبان انگلیسی" :

در این آموزش تک قسمتی و کوتاه، استفاده از افعال پرکاربرد Have To و Has To در مکالمه زبان انگلیسی بررسی می شود. مدرس: اشکان حامدیان

در این آموزش تک قسمتی از اشکان حامدیان،کاربرد افعال Have To و Has To در مکالمه زبان انگلیسی برای شما شرح می دهد.

"آموزش Have To و Has To در مکالمه زبان انگلیسی" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید