logo campain

آموزش منفی کردن تاکیدی در مکالمه زبان انگلیسی - کاربرد فعل stop

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "آموزش منفی کردن تاکیدی در مکالمه زبان انگلیسی - کاربرد فعل stop" :

در این فیلم آموزشی کوتاه، کاربرد فعل stop در مکالمه زبان انگلیسی برای منفی کردن جملات را می آموزید.

با سلام خدمت شما همراهان آموزش زبان

در این آموزش ویدیویی شما نحوه منفی کردن جملات را به صورت تاکیدی در مکالمه زبان انگلیسی با استفاده از فعل stop در جمله می آموزید.

"آموزش منفی کردن تاکیدی در مکالمه زبان انگلیسی - کاربرد فعل stop" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید