توضیحات "تکنیک جنازه در فروش چیست؟" :

در این ویدیو کوتاه قصد داریم به تکنیک جنازه در فروش بپردازیم. تکنیک جنازه کردن مخاطب یکی از تکنیک های حرفه ای مذاکره بازاریابی و فروش حضوری است.

یکی از موضوعات پرطرفدار و کثیف در مذاکره و فروش، ترفند خسته کردن مخاطب یا جنازه کردن مخاطب در فرآیند فروش یا مذاکره است. این ترفند مذاکره معمولا مورد استفاده قرار می گیرد. گفته می شود فردی که خسته است و انرژی کافی ندارد، امکان دریافت امتیاز از او بیشتر می شود، چرا که بصورت ناخودآگاه بدنبال تمام شدن جلسه مذاکره است. در این ویدیو کوتاه به اینکه تکنیک جنازه چیست و چطور باید اجرا شود خواهیم پرداخت.

"تکنیک جنازه در فروش چیست؟" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید