logo campain

آموزش ویدیویی ساخت ربات تلگرام در Asp.net MVC

Asp.net MVC , Core ,SQl Server,Android,Oracle

توضیحات "آموزش ویدیویی ساخت ربات تلگرام در Asp.net MVC" :

در این آموزش ویدیویی کوتاه نحوه ساخت ربات تلگرام در Asp.net MVC به روش WebHook را به شما آموزش می دهم.-با دانلود رایگان آموزش

ربات های تلگرام با دو تابع از تلگرام اطلاعات می گیرند و بررسی می کنند که کاربر به آنها پاسخ داده است یا خیر. این دو تابع به شرح زیر است:

1. استفاده از تابع WebHook

2. استفاده از تابع getUpdates 

بیشتر آموزش های ربات تلگرام با استفاده از getUpdates آموزش داده می شود در این آموزش که ربات با در asp.net mvc نوشته می شود از WebHook استفاده می شود.

با استفاده از این فیلم آموزشی ساخت ربات و آموزش قبلی (فیلم آموزش پروژه محور ساخت ربات تلگرام با زبان c#) و داشتن اطلاعات در مورد دیتابیس می توانید به راحتی ربات های حرفه ای تلگرام را پیدا سازی کنید و برنامه نویسی کنید .

دستوری که در آخر فیلم آموزشی استفاده شده:

Install-Package Microsoft.Extensions.Configuration.Json -Version 1.1.2

"آموزش ویدیویی ساخت ربات تلگرام در Asp.net MVC" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید