تا 50% تخفیف برای همه دوره‌ها در جشنوراه شروع تابستان جشنواره تابستانه
۱۳۲۹
دانشجویان جادی میر میرانی
۱
دوره های آموزش داده شده
۳۱
بررسی ها
۲۸۰
دنبال کنندگان جادی میر میرانی
jadijadi
  • حبیب شمس
  • رضا مرادی
  • محسن بستان
  • فربد طاهری
  • محمدرضا یعقوبی
  • مهدی رحمانی
  • هکر ایرانی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های جادی میر میرانی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر