۳۵
دانشجویان مهرداد سلیمی
۴
دوره های آموزش داده شده
۶
بررسی ها
۱۶
دنبال کنندگان مهرداد سلیمی
Mehrdadsalimi
  • میلاد بیگدلی
  • سعید یوسفی
  • عباس عباس
  • محمدحسین عدلو
  • ابراهیم محمدی
  • الهام کرمانی
  • نگین نقشینه
  • همه دنبال کننده ها
  • آموزش های مهرداد سلیمی

  • اینستاگرام

درباره مهرداد سلیمی : مهرداد سلیمی هستم. با تمام وجود در ساخت دوره های آموزشی می کوشم.

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط مهرداد سلیمی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر