افزودن تمام مخاطبین موبایل به بلو استکس

مهندس نرم افزار

توضیحات "افزودن تمام مخاطبین موبایل به بلو استکس" :

برای این کار ابتدا باید یک خروجی vcf از مخاطبین بگیریم و سپس آنها را مانند این فیلم آموزشی یکجا به بلو استکس اضافه کنیم.-با دانلود رایگان آموزش

در این ویدیو خواهید آموخت که چطور همه مخاطبین را به صورت یکجا به بلو استکس اضافه کنید.


"افزودن تمام مخاطبین موبایل به بلو استکس" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید