تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸

توضیحات "تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸" :

تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸ default program در ویندوز ها-با دانلود رایگان آموزش

در ویندوز برای هر فورمت خاص مانند mp3 یا png یا … می توان برنامه ای را تعیین کرد تا تمام فایل ها با فرمت مشخص را با برنامه ای مشخص اجرا کند. برای تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸ ای ویدیو آموزشی را مشاهده کنید


"تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید