logo campain

مهندس نرم افزار

توضیحات "تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸" :

تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸ default program در ویندوز ها

در ویندوز برای هر فرمت خاص مانند mp3 یا png یا … می توان برنامه ای را تعیین کرد تا تمام فایل ها با فرمت مشخص را با برنامه ای مشخص اجرا کند. برای تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸ ای ویدیو آموزشی را مشاهده کنید


"تغییر برنامه پیش فرض در ویندوز ۸" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید