آموزش کاربرد حال استمراری در مکالمات انگلیسی (Present continuous)

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "آموزش کاربرد حال استمراری در مکالمات انگلیسی (Present continuous)" :

در این آموزش ویدیویی کوتاه، با کاربرد حال استمراری (Present continuous) در مکالمه زبان انگلیسی آشنا می شوید. مدرس: اشکان حامدیان

در این آموزش کوتاه ویدیویی می آموزید که حال استمراری (Present continuous ) فقط به معنای کاری که در همین لحظه انجام می شود نیست، بلکه چهار مفهوم و کاربردهای دیگر دارد که در این آموزش ویدیویی خواهید آموخت.

"آموزش کاربرد حال استمراری در مکالمات انگلیسی (Present continuous)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید