logo campain

آموزش الگوریتم نویسی و تبدیل به کد پایتون

پایتون و سی‌شارپ با گرایش امنیت

توضیحات "آموزش الگوریتم نویسی و تبدیل به کد پایتون" :

در آموزش الگوریتم نویسی و تبدیل به کد پایتون قصد داریم بصورت خیلی کوتاه به مبحث الگوریتم و الگوریتم نویسی بپردازیم و یک پروژه کوچک ماشین حساب را انجام دهیم.

ما روزانه برای انجام کارهای خود طبق یک روال خاص پیش می رویم تا به هدف و نتیجه خود برسیم. می توان گفت الگوریتم مجموعه محدودی از دستورالعمل ها است که اگر به ترتیب دنبال شوند موجب انجام کار خاصی می گردند به عبارتی دیگر به تشریح دقیق مراحل مختلف انجام یک کار بخصوص، الگوریتم می گوییم.

آنچه در دوره آموزش الگوریتم نویسی و تبدیل به کد پایتون بیان می شود:

• الگوریتم چیست و چطور کار می کند؟
• آشنایی با محیط فلوگوریتم 
• ساخت پروژه کوچک ماشین حساب
• ایجاد خروجی از الگوریتم به هر زبان برنامه نویسی ای

در این آموزش سعی کرده ایم تمام نکاتی که می تواند برای شما مفید و کارآمد باشد را بیان کنیم. امیدواریم که استفاده کافی را از این آموزش ببرید.

"آموزش الگوریتم نویسی و تبدیل به کد پایتون" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید