logo campain
۳۹۱
دانشجویان فردین صلواتی
۱۴
آموزش های ارائه شده
۴۰
بررسی ها
۱۰۴
دنبال کنندگان فردین صلواتی
fardinsalawati1348
  • رضا یاوری
  • معصومه رنچبری
  • گلناز مهين پي
  • Seyed Taher
  • طهمورث سلیمانی
  • ستار دامنی
  • Ali
  • همه دنبال کننده ها
  • فردین صلواتی (Fardin Salawati)

  • تلگرام
تولید محتوای آموزشی و الکترونیکی

درباره فردین صلواتی (Fardin Salawati) : فردین صلواتی دبیر زمین شناسی استان کردستان است و در زیر برخی از فعالیت ها و موفقیت های ایشان آورده شده است : ـ کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره بزرگ تولید و حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی کشور در سال 1390 ـ کسب رتبه دوم کشوری فراخوان تولید بسته های آموزش زمین شناسی دبیرخانه زمین شناسی کشور در سال 92 ـ کسب رتبه اول کشوری ICT دبیرخانه زمین شناسی کشور در سال 90 ـ کسب رتبه اول کشوری ICT دبیرخانه زمین شناسی کشور در سال 91 ـ کسب رتبه اول استانی تولید و حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی در سال 90 ـ سرگروه زمین شناسی استان کردستان به مدت 5 سال ـ تولید 12 فیلم آموزشی زمین شناسی و 3 حلقه نرم افزار آموزشی ـ برگزیده به عنوان دبیر تلاشگر و فعال زمین شناسی کشور .

توجه: در زیر دوره های آموزشی تدریس شده توسط فردین صلواتی را مشاهده کنید

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر