۱
دانشجویان حسین دولت آبادی
۵
دوره های آموزش داده شده
۰
بررسی ها
۱
دنبال کنندگان حسین دولت آبادی
dolat.hossein1
  • محمدحسین عدلو

بیوگرافی و آموزش های حسین دولت آبادی

Ansys Fluent
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر